top of page
Comissions de treball

Són grups de treball que, sota el mandat i supervisió de la Junta Directiva, s’encarreguen de desenvolupar els diferents objectius i activitats decidits per a cada curs. Els membres de cada comissió s’organitzen de manera independent per desenvolupar les seves tasques, amb el benentès que totes les seves accions necessiten l’aprovació prèvia de la Junta.

 

Ara mateix les comissions que estan formalment constituïdes són:

 

  • Socialització de llibres:  S’encarrega de gestionar i donar continuïtat al projecte de socialització de llibres que va començar el curs 2014/15.

  • Escola de Famílies:  Organitza, en coordinació amb l’equip de psicologia de l’escola, un calendari de conferències i tallers que siguin d’interès per a famílies i alumnes de totes les etapes.

  • Festa Major i dinamització: El nostre objectiu és estrènyer els llaços de la família Villena, organitzant i sufragant, juntament amb l'escola, la Festa Major i plantejant projectes i/o activitats lúdiques per intensificar les relacions entre les famílies.

  • Menjador: S’encarrega de revisar conjuntament amb l’escola els menús oferts al menjador per tal d’assegurar un equilibri nutricional.

  • Solidaritat i Medi Ambient:  Neix amb l’objectiu d’organitzar activitats, accions i/o jornades solidàries i de sensibilització mediambientals.

  • Inclusió i Diversitat: És una comissió d’atenció a la diversitat en el sentit més ampli: diversitat familiar, afectiva, sexual i de gènere, funcional o cultural. Tenint en compte qualsevol grup minoritari que hi pugui haver dins l’escola i poder garantir-ne la integració i la bona convivència. 

Internament, l'AFA te constituïdes de forma permanent dues comisions més:

  • Econòmica:  Gestiona el cobrament dels rebuts de l’Associació, elabora anualment el pressupost i supervisa la seva execució.

  • Protecció de dades i comunicació:  És l’encarregada de gestionar i actualitzar cíclicament la base de dades dels associats. Supervisa també les publicacions de l’AMPA per garantir que en tots els casos respectem la llei de protecció de dades i gestiona els diferents canals de comunicació.

bottom of page