top of page
Consell escolar

El consell escolar no forma part de l’estructura de l’Associació de Famílies però juga un paper important en  el debat i anàlisis de les decisions relatives al funcionament ordinari de l’escola. El consell escolar, als centres concertats,  té l’encàrrec de debatre, analitzar, avaluar i prendre decisions sobre els temes proposats pel titular del centre. La Directora de l’Escola presideix el Consell Escolar del qual també en formen part:

 

  • Tres representants del titular del centre

  • Quatre  representants del professorat.

  • Dos representants dels alumnes.

  • Tres representants de les famílies.

  • Un representant de l’AFA.

  • Un representant del personal d’administració i serveis.

  • El departament d’Ensenyament recomana que els centres incorporin també al Consell Escolar un representant de l’Ajuntament per afavorir la participació de l’Administració local en la vida del centre.

 

Els tres representants del sector de les famílies són escollits en les eleccions que es fan cada dos anys i en les que podem votar tots els pares i mares de l’escola. Els elegits ho són per un període de 4 anys, però les eleccions es fan cada dos, perquè el Consell Escolar renova a cada procés electoral només la meitat dels seus membres. Les famílies tenim un quart representant, escollit en aquest cas per la Junta Directiva de l’AFA. Els actuals representants del sector famílies al Consell Escolar són:

- Begoña Bover, mare de primària i de l’ESO.

- Soledad Domínguez, mare de l’ESO.

- Judith Fernández, mare d’infantil i de primària.

- Francesc Font, en representació de la Junta de l'AFA

 

Si vols coneixer amb més detall les atribucions i el marc legal que regula el funcionament del Consell Escolar als centres concertats, consulta la

bottom of page