top of page

Comissions

Socialització de Llibres

S’encarrega de gestionar i donar continuïtat al projecte de socialització de llibres que va començar el curs 2014/15

Festa major i dinamització

El nostre objectiu és estrènyer els llaços de la família Villena, organitzant i sufragant, juntament amb l'escola, la Festa Major i plantejant projectes i/o activitats lúdiques per intensificar les relacions entre les famílies

Menjador

S’encarrega de revisar conjuntament amb l’escola els menús oferts al menjador per tal d’assegurar un equilibri nutricional.

Solidaritat i Medi Ambient

Neix amb l’objectiu d’organitzar activitats, accions i/o jornades solidàries i de sensibilització mediambientals.

Escola de famílies

Organitza, en coordinació amb l’equip de psicologia de l’escola, un calendari de conferències i tallers que siguin d’interès per a famílies i alumnes de totes les etapes.

Inclusió i Diversitat

És una comissió d’atenció a la diversitat en el sentit més ampli: diversitat familiar, afectiva, sexual i de gènere, funcional o cultural. Tenint en compte qualsevol grup minoritari que hi pugui haver dins l’escola i poder garantir-ne la integració i la bona convivència.

bottom of page