top of page

Whatsapp, aliat o problema?


En els darrers mesos, hem anat trobant diferents notícies i articles d'opinió que analitzen els efectes secundaris que està provocant a les nostres vides personals i també a l'ambient escolar, la generalització en l'ús d'aplicacions com el WhatsApp. Us copiem algunes de les que hem trobat més interessants.

Les conclusions, us les deixem a vosaltres.

Posts destacats
Darrers Posts
Cerca per paraules clau
bottom of page