top of page

Reunió del Consell Escolar


El passat 14 d'abril es va reunir el consell escolar de l'escola que, entre altres coses, va repassar el procés de preinscripció de cara al curs vinent. El volum de sol·licituds en primera opció per a educació infantil és bo, tenint en compte que a tot Catalunya s'ha reduït el nombre de nens amb edat de començar P3. S'han recollit preinscripcions per a tots els cursos de primària i hi ha hagut una gran demanda per a secundària. A primer de l'ESO, el nombre de places sol·licitades gairebé triplica l'oferta inicial. La Directora, Gemma Boix va explicar també el contingut de l'informe que la Inspecció educativa ha fet del centre. L'informe posa de manifest els bons resultats dels alumnes del Villena a les proves de competències que organitza la Generalitat a sisè de primària i quart de l'ESO, i valora especialment l'atenció que es fa a la diversitat. Tanmateix, el Consell Escolar va valorar molt positivament el funcionament del projecte de socialització de llibres a primària, que el curs vinent continuarà estenent-se. I es van repassar el seguit d'activitats tant esportives, solidàries, com de desenvolupament de projectes que s'han dut a terme en col·laboració amb altres institucions i escoles. Aquí en teniu alguns exemples:

Volem fer arribar la nostra felicitació a tots els participants!

Posts destacats
Darrers Posts
Cerca per paraules clau
bottom of page