top of page

Bons resultats a les proves de competències


A la darrera reunió del consell escolar, feta a finals del mes de juny, la Direcció de l'escola va fer una valoració molt positiva dels resultats dels alumnes del Villena a les proves de competències bàsiques que la Generalitat va fer durant el curs als alumnes de quart de l'ESO i de sisè de primària. En concret, pel que fa als alumnes que al juny van finalitzar l'educació obligatòria, la mitjana de resultats en les 4 competències analitzades -català, castellà, matemàtiques i anglès- estan clarament per sobre de la mitjana de Catalunya i en la línia d'altres centres de la mateixa tipologia i composició que la nostra escola. Un resultat que ens satisfà, tot i que cal tenir en compte i recordar que aquest tipus de proves només valoren i quantifiquen una part de l'educació que reben els nostres fills i filles. A les proves de diagnosi fetes a tercer de primària, els resultats dels alumnes del centre també va ser excel·lents A la mateixa sessió del Consell Escolar, els representants dels pares i mares van reclamar a la direcció del centre que informin periòdicament a les famílies de les estratègies i protocols que s'apliquen en la resolució dels conflictes que poden sorgir entre els estudiants, per tal que tots puguem col·laborar en la seva prevenció, detecció i resolució.

Posts destacats
Darrers Posts
Cerca per paraules clau
bottom of page