top of page

Socialització llibres 2020/21


Les restriccions imposades per la COVID-19 han provocat que enguany haguem fet la recollida i revisió dels llibres de socialització més en petit comitè que mai i amb algunes dificultats afegides, com ara que no tots els llibres utilitzats aquest curs estan a l'escola, perquè alguns alumnes de primària no han tornat al centre des que la Generalitat va decretar el tancament de totes les escoles a mitjans de març. A aquells que teniu algun llibre socialitzat a casa, us demanem que el cuideu fins que passi l'estiu i que el torneu a escola tan aviat com us sigui possible.

Teniu diccionaris i atles que ja no feu servir?

De comú acord amb l'escola, la comissió de llibres ha decidit que de manera progressiva, a partir del pròxim curs, inclourem a la llista de llibres socialitzats els diccionaris de català, de castellà i els atles que fins ara els alumnes havien de comprar de manera individual a tercer i quart de primària respectivament. Com que una de les principals motivacions del projecte és la reutilització, fem una crida a les families dels alumnes més grans que ja no utilitzen aquests llibres de consulta i que els vulguin cedir. Porteu-los a l'escola al setembre i nosaltres els donarem una segona vida. Aquests són els títols i els ISBN dels diccionaris i atles que recollirem:

  • Diccionari de Català ‐ Dídac. Enciclopèdia Catalana. 978‐84‐412‐3107‐8

  • Diccionario esencial ‐ Lengua Española. Ed. Santillana. 978‐84‐294‐8756‐5

  • Atles geogràfic de Catalunya i del Món. Institut Cartogràfic Llatí Ed. Vicens Vives 978‐84‐682‐0526‐7

No girarem rebuts al mes de juliol

En contra del que hem fet altres anys, per qüestions organitzatives, aquests mes de juliol no girarem a les families que socialitzeu els imports dels llibres del curs vinent. El que no canvia és que els alumnes tindran tots títols socialitzats a la seva disposició, el primer dia que tornin a l'escola.

Posts destacats
Darrers Posts
Cerca per paraules clau
bottom of page