top of page

Busquem talents!!!

Saps de números? Ets un geni fent vídeos? Tens traça organitzant coses? Aquests són alguns dels molts talents que necessitem dins de l’Associació de famílies de l’escola per donar continuïtat als projectes que estan en marxa o per encetar-ne de nous.


Bona part de l’equip que fins ara ha dirigit l’AMPA va confirmar a la darrera assemblea, feta el 15 de desembre que no continuaran al capdavant de l’Associació, però si ajudaran als nous equips que es configurin a fer la transició. Hem convocat una nova reunió el pròxim 19 de gener en format virtual , per tal d’explicar les funcions de cada un dels càrrecs i configurar els nous grups de treball.


Ja ho sabem, tots tenim moltes coses i poc temps, però cadascú pot decidir quan i com s’implica. Com a voluntari puntual, com a membre de l’equip que gestiona el projecte de socialització, buscant conferències interessants per a l’escola de famílies o per als alumnes o com a membre de la Junta directiva, participant d’una manera més continuada en el dia a dia de l’Associació i compartint experiències, neguits i il·lusions amb famílies d’altres cursos, que ens aporten altres idees i perspectives.
En parlarem el dia 19 a partir de les 21:00h però us avancem el que impliquen els diferents papers :

- President/a i vicepresident/a: Coordinen els diferents equips de treball i representen l’Associació davant la direcció, la Gerència i el Patronat de l’escola.

- Secretari/a: Aixeca acta de les reunions i els acords de la Junta i custodia la documentació.

- Tresorer/a: Fa el control de les despeses i els ingressos, supervisa i gestiona el cobrament de quotes de socis i de socialització de llibres i és titular, juntament amb el president del compte de l’AMPA.

- Vocals: participen en les reunions de l'AMPA i tenen vot en les decisions que es prenen. En cas de no poder participar en alguna reunió, poden delegar el seu vot a algun altre vocal.

- Integrants de comissions: participen a l’equip de treball del tema que més els interessa, sota la supervisió de la Junta directiva

- Socis del AMPA: tots els socis poden participar a les reunions mensuals i a les comissions de l'AMPA, però només tenen vot en les Assemblees. Poden ajudar, com a voluntaris, en les activitats que es proposin.


Per participar, envieu-nos un correu a ampa@ampavillena.cat


No badeu, Necessitem mans , noves idees i molta gent disposada a aportar una mica per tal de repartir-nos les tasques i donar continuitat a projectes que ens beneficien a tots.


コメント


Posts destacats
Darrers Posts
Cerca per paraules clau
bottom of page