Delegats de curs

Les mares i pares de cada classe de l’escola, que siguin membres de l’AFA, triaran entre ells, en iniciar-se el curs lectiu, una mare o pare que faci les funcions de delegat de curs.

 

Les funcions dels delegats de curs són:

 

 • Servir d’enllaç entre la Junta Directiva i les mares i pares dels alumnes de la seva classe, fent arribar a les famílies els acords i la informació generada per la Junta directiva.

 • Traslladar directament a la Junta Directiva els problemes i les opinions dels pares i mares dels alumnes del centre.

 • Mantenir comunicació permanent amb la Junta Directiva, de manera que aquesta estigui sempre informada del que fan els delegats, i aquests estiguin informats de manera immediata dels acords de la Junta Directiva.

 

La durada del mandat d’un delegat de curs serà d’un curs lectiu, sens perjudici que pugui ser reelegit en un altre curs.

Els delegats per a aquest curs 2020/21 són:

 • P3 A- Natalia Vazquez

 • P3 B- Laura Zueras

 • P4 A- Blanca Rodríguez

 • P4 B-Judith Fernández

 • P4 C- pendent

 • P5 A- Sandra Silvestre

 • P5 B- Ruth Martin

 • 1r A - Carolina Avila

 • 1r B - Marta García

 • 1r C- Judith Fernández

 • 2n A - Sandra Silvestre

 • 2n B - Lídia Martín

 • 2n C- Gemma Cabello

 • 3r A -  Sebas Falguera

 • 3r B - Lourdes Diez

 • 3r C-  Grushenka Comas

 • 4t A -  Sara Porcel

 • 4t B -  Berta Vicente

 • 4t C-  Gemma Cabello i Enric del Campo

 • 5è A  - Fer Parada

 • 5è B  - Noelia Martín

 • 5è C- pendent

 • 6è A -  Mari Carmen del Arco

 • 6è B -  Eva Pacheco

 • 6è C-  Lourdes Diez

 • 1r ESO A - Fer Parada

 • 1r ESO B- pendent

 • 1r ESO C- pendent

 • 2n ESO A- Sara Porcel

 • 2n ESO B- Maria José Laborda

 • 3r ESO A -  Inma Soto

 • 3r ESO B -  Clara Rubert

 • 4t ESO A - pendent

 • 4t ESO B- Peggy Stark

 • 1r. Btx - pendent

 • 2n. Btx  - Isabel Díaz

 

Vols ser delegat de les classes que encara no tenen?