top of page
“Si vols arribar ràpid,  camina sol!  Si vols arribar lluny,  camina en grup” (proverbi africà)

No és una frase feta. L’AFA som totes les famílies dels alumnes matriculats a l’escola Isabel de Villena. Aquest és el primer requisit per ser soci. L’altre, és contribuir al finançament de les activitats de l’Associació pagant la quota anual per família. Actualment la quota és de 15 euros/any.

 

Tots els socis tenim dret a participar en les activitats de l’Associació, a votar en l’Assemblea anual els pressupostos i els objectius per al curs, i a formar part de la Junta Directiva, de les diferents comissions de treball o bé a exercir com a delegat de classe.

 

Els objectius primordials de l'AFA són:

 

  • Assessorar i donar suport als membres de l’Associació i en general als pares, mares i alumnes del centre.

  • Promoure la participació dels pares i mares en la vida del centre.

  • Treballar braç a braç amb l’escola per millorar l’educació dels nostres fills.

  • Recollir i canalitzar les inquietuds de les famílies per tal de proposar millores, tant al Patronat que ostenta la titularitat de l’Escola, com a la Direcció del centre o al Consell Escolar.

  • Impulsar i mantenir projectes i activitats  que beneficiïn a les famílies i als alumnes.

Legalment, l’AFA de l’Escola Isabel de Villena és una entitat sense afany de lucre que està reconeguda legalment en el Registre d’Associacions del Departament de Justícia i en el registre d’entitats de l’Ajuntament d’Esplugues.

 

Si vols saber més, llegeix els nostres

 

Encara no ets soci de l’AFA? Descarrega’t el                                          i envia’l complimentat i signat al email afavillena@afavillena.cat o entrega’l a la secretaria de l’escola.

bottom of page