Assemblea General anual

Dimecres dia 30 de novembre, a partir de les 20:00 h celebrarem a l'escola l’Assemblea General anual de l’AMPA en què aprovarem el balanç d'actuacions i el pressupost del curs passat i marcarem els objectius de les diferents comissions per als pròxims mesos. Com sabeu, totes les famílies de l'escola esteu convidades a participar amb veu i vot en aquesta trobada.

L'ordre del dia previst per a la reunió és aquest

1. Balanç d’actuacions al curs 2015/16

2. Memòria Econòmica del curs 2015/16

3. Nomenament i renovació dels membres de la Junta.

4. Aprovació dels objectius de les comissions i dels seus corresponents pressupostos per al curs 2016/17.

5. Signatura del document de compromís d'assistència dels nous membres de la Junta.

6. Aprovació de la quota anual.

7. Torn obert de paraules.


US HI ESPEREM.
Posts destacats
Darrers Posts